Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Cập nhật ngày: 25/05/2023 11:15:18

ĐTO - Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (viết tắt là Chỉ thị số 04). Đồng thời xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng như đề xuất, kiến nghị các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khó khăn về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp thu hồi tài sản, nhất là xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự. Tòa án nhân dân hai cấp thực hiện nghiêm quy định về chuyển giao bản án, tài liệu liên quan đến tài sản bị kê biên, phong tỏa; kịp thời đính chính, giải thích bản án và kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền khi có yêu cầu. Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật đối với tài sản đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, đồng thời tích cực xác minh, truy tìm và xử lý tài sản trong giai đoạn thi hành án.

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành 2 cuộc giám sát đối với Ban cán sự đảng và đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 50 ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Nội dung giám sát có lưu ý công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đã phát hiện một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo khắc phục. Đảng ủy Công an tỉnh kiểm tra đối với 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn với thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kết quả, tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt các quy định, chưa phát hiện sai phạm.

Theo thống kê của ngành chức năng tỉnh, toàn tỉnh xảy ra 12 vụ án thụ lý (các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án) với 24 bị can (bị cáo) và số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt gần 323,1 tỷ đồng, đã thu hồi hơn 26,5 tỷ đồng. Tỷ lệ thu hồi tài sản bị thiệt hại, thất thoát trong vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh còn thấp, nhất là khu vực ngoài Nhà nước. Bởi đa phần các vụ án tham nhũng xảy ra tại các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân, các chủ doanh nghiệp tự giải quyết với người có hành vi chiếm đoạt, gây thất thoát tài sản, đến khi đối tượng không còn khả năng khắc phục thì doanh nghiệp mới tố giác đến cơ quan chức năng. Đến khi cơ quan chức năng thụ lý và áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản đạt tỷ lệ thấp, do tài sản bị kê biên còn rất ít so với số lượng tài sản bị thiệt hại.

Thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Đặc biệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Các cơ quan chức năng chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản có dấu hiệu tham nhũng, gây thất thoát từ giai đoạn xác minh tin báo, tố giác về tội phạm, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn