Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tiến hành bầu 168 ủy viên Ban Chấp hành

Cập nhật ngày: 03/12/2023 05:55:07

Chiều 2/12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.


Đại hội bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Trước khi tiến hành bầu cử, đại hội chia tổ thảo luận về Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII chuẩn bị.

Sau khi thảo luận tại tổ, đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Đề án nhân sự, tiến hành biểu quyết.

100% đại biểu đã nhất trí với Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII chuẩn bị.

Theo đó, danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII giới thiệu gồm 185 đồng chí.


100% đại biểu đã nhất trí với Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa XIII

Tại đại hội, không có đại biểu ứng cử; số lượng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII gồm 177 đồng chí.

Tại đại hội, sẽ tiến hành bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên để kiện toàn, bổ sung sau đại hội.

Theo PHÚC QUÂN (NDO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn