Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2022)

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo tài năng

Cập nhật ngày: 06/10/2022 08:02:45

ĐTO - Đồng chí Lê Đức Thọ (1911-1990) là một nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, với 64 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta. Trong bất kỳ lĩnh vực công tác nào, đồng chí Lê Ðức Thọ luôn thể hiện phẩm chất cao đẹp của một người cộng sản kiên cường, người cán bộ tài năng của Đảng.


Đồng chí Lê Đức Thọ tại căn cứ Trung ương Cục miền Nam năm 1968. Ảnh TL

Đồng chí Lê Đức Thọ tên thật là Phan Đình Khải, sinh ngày 10/10/1911, tại xã Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc (nay là xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) trong một gia đình nhà nho yêu nước. Đồng chí được kết nạp vào Đảng khi mới 18 tuổi. Trong thời gian hoạt động cách mạng, đồng chí tỏ rõ là một nhà lãnh đạo xuất sắc, giàu tài năng ở nhiều mặt, đặc biệt là trên các lĩnh vực: chính trị, quân sự, ngoại giao...

Thuộc lớp cán bộ tiền bối của Đảng, trong bất kỳ lĩnh vực công tác nào, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trước hết là trong lĩnh vực công tác tổ chức, xây dựng Đảng, bởi đây là sự nghiệp gắn bó hầu như cả cuộc đời của đồng chí.

Từ những ngày bị bắt, hoạt động trong nhà tù đế quốc, thời gian trước và sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong thời kỳ tham gia chỉ đạo kháng chiến ở miền Nam, đến khi tham gia Bộ Chính trị, đồng chí Lê Đức Thọ luôn được Đảng tín nhiệm giao phụ trách công tác tổ chức - với cương vị là Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Trong đó, đồng chí là người trực tiếp tham gia cùng Ban Chấp hành Trung ương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công.

Trên cương vị Phó Bí thư Xứ ủy Nam Bộ và sau đó làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam (1949-1954), đồng chí có công lớn trong xây dựng, kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Đảng ở Nam Bộ. Nhờ đó, các hoạt động chỉ đạo của Đảng có sự thống nhất, thông suốt, chặt chẽ, hiệu quả, góp phần đưa cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ phát triển, giành được những chiến thắng vẻ vang.

Sau Hội nghị Giơnevơ năm 1954, đồng chí Lê Đức Thọ được điều ra miền Bắc công tác và được bổ sung vào Bộ Chính trị (cuối năm 1955). Năm 1956, đồng chí được phân công làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương và giữ chức vụ này qua hai nhiệm kỳ Đại hội III, IV của Đảng.

Trên mặt trận đấu tranh ngoại giao thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí được Bác Hồ và Bộ Chính trị tín nhiệm, cử làm Cố vấn đặc biệt của phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris, trực tiếp đàm phán với Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Với bản lĩnh, tài trí của một nhà chính trị giàu kinh nghiệm, đồng chí đã thực hiện phương châm kiên trì đấu tranh, giành thắng lợi từng bước, tiến tới giành thắng lợi cuối cùng. Đồng chí Lê Đức Thọ đã thể hiện rõ tầm vóc của một nhà ngoại giao tài ba, nhà thương thuyết có tầm nhìn chiến lược, khôn khéo, kiên quyết về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược khiến đối phương phải nể phục, dư luận quốc tế đánh giá cao.

Với cương vị đại diện của Bộ Chính trị chỉ đạo cuộc Tổng tấn công, nổi dậy mùa Xuân năm 1975 và tham gia chỉ đạo Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đồng chí đã góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước thực hiện trọn vẹn mong ước của Bác Hồ là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tháng 12/1976, tại Đại hội lần thứ IV của Đảng, Đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Giữa năm 1977 đến tháng 1/1979, đồng chí được Bộ Chính trị phân công phụ trách công tác đặc biệt. Năm 1980, đồng chí được cử làm Bí thư Thường trực và phụ trách công tác tổ chức. Tại Đại hội lần thứ V của Đảng (3/1982), đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm Bí thư Thường trực, phụ trách công tác tư tưởng, nội chính, ngoại giao. Năm 1986, tại Đại hội lần thứ VI của Đảng, đồng chí được cử làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Đức Thọ đã đem hết tâm sức, tài năng và trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Đồng chí là nhà lãnh đạo tài năng của Đảng với những phẩm chất nổi bật. Đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo đường lối với chỉ đạo và tổ chức cụ thể; giữa tính kiên định về nguyên tắc với tính sáng tạo và tinh thần đổi mới trong hành động; giữa lý luận với thực tiễn; giữa lời nói và việc làm. Tấm gương kiên trung của đồng chí Lê Đức Thọ đã để lại cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau nhiều bài học quý báu. Đồng chí Lê Đức Thọ mãi được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta yêu thương và kính trọng.

H.HUYỀN

Gửi bình luận của bạn