Hàng chục ngàn cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 8

Cập nhật ngày: 05/12/2023 19:39:07

ĐTO - Ngày 4/12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 16.240 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu hội trường Bông Sen

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành cấp Trung ương.

Cán bộ, đảng viên học tập nghiêm túc

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Hội nghị trực tuyến từ Trung ương về điểm cầu của tỉnh và chuyển tiếp đến 218 điểm cầu các cơ quan tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trong tỉnh với hơn 38.200 đại biểu tham dự.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (4 - 5/12), trong đó, 1 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; 0,5 ngày dành cho các tỉnh, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức thảo luận các Nghị quyết. Theo chương trình hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; đồng chí Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII.


Cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đa số các đại biểu tham dự hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động đến sớm nghiên cứu tài liệu và nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe báo cáo viên trình bày những nội dung quan trọng của các Nghị quyết. Thông qua nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới các Nghị quyết của Trung ương. Nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị trong tỉnh, sự đồng thuận của Nhân dân trong việc cụ thể hóa, triển khai, thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII.

Tâm đắc với điểm mới của các Nghị quyết

Sáng ngày 5/12, các chi, đảng bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên thảo luận nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII. Tại Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức buổi thảo luận nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII; cập nhật nhiều thông tin, liên hệ tình hình thực tế tại đơn vị. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên và người lao động của đơn vị phát biểu nhiều lượt ý kiến về nội dung của các Nghị quyết, vấn đề tâm đắc qua học tập các Nghị quyết. Đồng thời đề xuất các biện pháp thực hiện tốt nội dung Nghị quyết gắn với nhiệm vụ của đơn vị.


Đồng chí Trương Thị Thùy Linh - Đảng ủy viên Đảng bộ cơ sở, Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại buổi thảo luận

Đồng chí Trương Thị Thùy Linh - Đảng ủy viên Đảng bộ cơ sở, Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết: “Qua học tập nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của BCH Trung ương Đảng khóa XIII, tôi cảm nhận nội dung các Nghị quyết rất hay, có nhiều ý nghĩa, thể hiện quyết sách của Đảng, Nhà nước hướng tới người dân. Tôi tâm đắc nhất nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Với vai trò là một đảng viên, tôi tiếp tục nghiên cứu để nắm vững, hiểu sâu sắc hơn nội dung Nghị quyết số 43. Đồng thời nỗ lực rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị trong sáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong tập thể Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh, đấu tranh chống các biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ. Đối với công tác chuyên môn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với chức trách, nhiệm vụ được giao. Không ngừng phấn đấu, rèn luyện, xây dựng người cán bộ công đoàn hiện đại, có trình độ chuyên môn, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh trong sạch, vững mạnh”.

Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Chi bộ cơ sở cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức buổi thảo luận các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của BCH Trung ương Đảng khóa XIII nghiêm túc, hiệu quả. Tại buổi thảo luận, nhiều đảng viên trong chi bộ tham gia đóng góp ý kiến, chia sẻ cảm nhận về nội dung các Nghị quyết, liên hệ thực tế đơn vị và cách vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Huỳnh Minh Thức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ cơ sở cơ quan Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: “Qua việc tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII giúp bản thân tôi có thêm nhiều thông tin về những vấn đề quan trọng của đất nước đã được Hội nghị xác lập và thông qua. Cụ thể, sau khi nghe quán triệt, học tập, tôi có cái nhìn tổng quát hơn về tình hình đất nước, những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong thời gian tới nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, bản thân hiểu sâu sắc hơn nội dung Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của đất nước; thực trạng và những giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững. Với vai trò là một đảng viên đồng thời là cán bộ chủ chốt của Đoàn cấp tỉnh, tôi sẽ chủ động tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII. Có cái nhìn đúng đắn, nhất quán từ nhận thức đến hành động, nhất là việc tuyên truyền để các Nghị quyết sớm đến với đảng viên trong đơn vị và cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tiếp thu những nội dung liên quan vận dụng đưa vào chương trình công tác năm của Chi bộ, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh năm 2024; đẩy mạnh việc nâng cao khát vọng, bản lĩnh, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, sức mạnh của đảng viên trẻ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng tỉnh Đồng Tháp năng động, phát triển”.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm, đồng bộ để các Nghị quyết của Đảng đạt kết quả theo yêu cầu đề ra. Để các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII đi vào cuộc sống, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các Nghị quyết; nêu cao trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực để đảm bảo các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII đạt được kết quả thực chất, gắn với từng địa phương, đơn vị.

Trên cơ sở đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo động lực cao trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng cần rút kinh nghiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc để việc thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất nhất.

NHÓM PV CT-XH

Gửi bình luận của bạn