Mô hình hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục phát huy hiệu quả

Cập nhật ngày: 29/12/2022 05:54:56

ĐTO - Thực hiện Công văn số 846 ngày 24/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo nhân rộng mô hình hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” trên địa bàn tỉnh (viết tắt mô hình), Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình tại địa phương mang lại nhiều kết quả thiết thực. Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, Tái cơ cấu ngành nông nghiệp cùng cấp thực hiện mô hình. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện mô hình theo hệ thống dọc, lồng ghép nội dung thực hiện mô hình vào chương trình, kế hoạch tham gia xây dựng NTM của đơn vị, địa phương để tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.


Hộ gia đình tích cực tham gia hỗ trợ về tài lực, vật lực để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tân Hồng

Thông qua công tác tuyên truyền cho thấy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân có sự nhận thức tích cực về mục đích, ý nghĩa của mô hình; nắm cơ bản đầy đủ các nội dung trong phiếu đăng ký thực hiện mô hình, nhất là hiểu rõ hơn về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Từ đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế, an sinh xã hội ở cơ sở. Giai đoạn năm 2019 - 2022, các đơn vị, địa phương tham gia thực hiện mô hình bằng những việc làm cụ thể như: sửa chữa đường giao thông nông thôn, hỗ trợ vật tư xây cầu bê tông, thắp sáng đường quê, cất mới và sửa chữa nhà ở... với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lãnh cho biết, liên quan đến việc thực hiện mô hình, hằng năm, Ban Dân vận Huyện ủy Cao Lãnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thi đua “Dân vận khéo” nhằm tập trung triển khai, hướng dẫn khối dân vận xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động lồng ghép 15 nội dung của mô hình vào các cuộc họp chi hội, tổ hội, Tổ Nhân dân tự quản, Hội quán... để đoàn viên, hội viên và người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp tài lực và vật lực cùng tham gia thi đua xây dựng NTM mang lại nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, huyện Cao Lãnh đã có 17/17 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và xã Bình Thạnh đạt xã NTM nâng cao. Đồng thời, địa phương đang làm hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận thêm xã Mỹ Xương đạt chuẩn NTM nâng cao tiếp theo.

Trong thực hiện mô hình, các địa phương trong tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế, hướng dẫn hộ dân tự nguyện đăng ký thực hiện 15 nội dung của mô hình và định kỳ tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện của các hộ dân thông qua các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, Tổ Nhân dân tự quản... Sau 3 năm thực hiện mô hình, các hộ gia đình trong toàn tỉnh đã có sự quan tâm, trách nhiệm trong việc thực hiện 15 nội dung đăng ký.

Đến nay, toàn tỉnh có 301.356/343.072 hộ thực hiện tốt các nội dung đăng ký (chiếm 87,84%). Nổi bật như: nội dung không có người thân trong hộ sử dụng, mua bán, vận chuyển ma túy và vi phạm các tệ nạn xã hội với 320.889/343.072 hộ (đạt 93,5%) và nội dung này được nâng tỷ lệ thực hiện tốt hàng năm tại các địa phương; nội dung liên quan đến lĩnh vực môi trường (thu gom rác thải, vỏ chai và bao bì thuốc bảo vệ thực vật...) tại các xã, thị trấn cũng đạt tỷ lệ trên 80%; hay nội dung hộ dân tham gia các mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn cũng tăng lên với tổng số 261.459/343.072 hộ thực hiện (đạt 72,6%)... Qua đó, nâng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 107/115 xã, trong đó có 14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện mô hình hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng NTM” gắn với các mô hình khác như: mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu xây dựng NTM”, “Chia nhỏ địa bàn quản lý”, “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”, “Thi đua phấn đấu trở thành người nông dân chuyên nghiệp”, “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu”, “Thắp sáng tương lai”, “Thu gom rác”... góp phần thực hiện có hiệu quả các tiêu chí cụ thể trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn