Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 08/07/2024 10:00:11

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240708100116dt1-1.mp3

 

ĐTO - Từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Cao Lãnh thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, kết luận chuyên đề của tỉnh và của huyện. Đặc biệt, tổ chức học tập, quán triệt Chương trình hành động năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp” và Hội nghị trực tuyến sinh hoạt chính trị, tư tưởng “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” với hàng chục ngàn lượt người dự.


Đảng ủy Trường THPT Cao Lãnh 2 (huyện Cao Lãnh) biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ảnh: CTV)

Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cao Lãnh xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; dừng thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và dừng thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã đối với 2 xã An Bình, Mỹ Xương. Cùng với đó, có 6/18 xã, thị trấn thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, thị trấn; 91/91 ấp, khóm thực hiện mô hình Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng ấp, khóm; Phó Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng ban Công tác Mặt trận; tổ chức lại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thuộc Phòng Văn hóa - Thông tin thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện.

BTV Huyện ủy Cao Lãnh phối hợp Trường Chính trị tỉnh mở lớp Bồi dưỡng kỹ năng cho 91 Bí thư Chi bộ khóm, ấp năm 2024 tại Trung tâm Chính trị huyện; mở 1 lớp Sơ cấp lý luận chính trị có 66 học viên tham dự. Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn huyện Cao Lãnh kết nạp 140 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt gần 60%) và công nhận đảng viên chính thức, phát thẻ đảng viên cho 63 đồng chí. BTV Huyện ủy và các cấp ủy trực thuộc kiểm tra, giám sát 31 tổ chức đảng, 28 đảng viên. Trong đó, BTV Huyện ủy kiểm tra, giám sát 4 tổ chức đảng, 2 đảng viên; các cấp ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 33 tổ chức đảng, 26 đảng viên về việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, kết luận và thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Kết quả cho thấy, các tổ chức đảng, đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, giám sát, có một số hạn chế đã góp ý chấn chỉnh và yêu cầu xây dựng kế hoạch khắc phục.

BTV Huyện ủy Cao Lãnh lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy khóa XI về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận đến năm 2025 và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện. Nổi bật là nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng đổi mới; tinh thần tự nguyện, tích cực tham gia hoạt động của đoàn viên, hội viên ngày càng phát huy. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động mỗi hộ gia đình có tối thiểu 1 thành viên tham gia vào 1 tổ chức chính trị  - xã hội hoặc các mô hình tự quản cộng đồng dân cư, kết quả có 52.342/54.731 hộ tham gia (đạt 95,6%). Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động đăng ký công trình, phần việc ngay từ đầu năm gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm nhận từ 1 - 2 nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Những tháng cuối năm 2024, BTV Huyện ủy Cao Lãnh tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp”. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các mô hình hay, cách làm mới, tập thể và cá nhân tiêu biểu; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện “Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác”.

Lãnh đạo việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cơ sở năm 2024 gắn với việc kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030. Quan tâm công tác kết nạp đảng viên đảm bảo số lượng, chất lượng, nhất là tạo nguồn từ lực lượng đoàn viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, giáo viên, học sinh và viên chức ngành y tế. Tổng kết mô hình “Tết Quân - Dân” năm 2025 tại xã Bình Hàng Trung và phát động mô hình “Tết Quân - Dân” năm 2026...

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn