Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân thực hiện chuyển đổi số trong cộng đồng

Cập nhật ngày: 14/05/2023 09:04:14

ĐTO - Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động phát huy sự tiên phong của tuổi trẻ, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân tích cực thực hiện chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 04 ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy, gắn liền với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại đơn vị, địa phương, từng bước mang lại hiệu quả đáng ghi nhận.


Đoàn viên Xã đoàn Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ký kết chương trình phối hợp với nhiều nội dung cụ thể, trong đó nhiệm vụ của các cấp bộ Đoàn là xây dựng các Tổ thanh niên tình nguyện chuyển đổi số cùng với Tổ công nghệ số cộng đồng (Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập theo Quyết định số 692 ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Đề án thí điểm thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp) để giúp người dân sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 04 ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp với các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên cả 3 thành phần: tham gia xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số gắn với những nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác quản lý của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, thúc đẩy thương mại điện tử, sử dụng ví điện tử, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến... Chủ đề năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” được BTV Tỉnh đoàn thống nhất lựa chọn, đưa các nhiệm vụ triển khai tham gia chuyển đổi số cụ thể trong Tháng Thanh niên và chương trình công tác năm. Tỉnh đoàn đăng ký công trình thanh niên cấp tỉnh bao gồm: tổ chức ít nhất 4 hoạt động cấp tỉnh, 200 hoạt động ra quân của Đoàn các cấp tham gia chuyển đổi số tại cộng đồng. Nổi bật, từ tháng 5/2022 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức gần 1.500 hoạt động chuyển đổi số đến cấp cơ sở với hơn 95.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân được tiếp cận thụ hưởng.

Ngoài 12 Tổ công nghệ số cộng đồng, đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thành lập được 12 Tổ thanh niên tình nguyện chuyển đổi số cấp huyện, thành phố và 143 Tổ thanh niên tình nguyện chuyển đổi số cấp xã, phường, thị trấn với gần 950 thành viên tham gia. Trong mối quan hệ của Tổ thanh niên tình nguyện chuyển đổi số với Tổ công nghệ số cộng đồng tuy có sự khác nhau về thành phần lực lượng, nhưng có điểm chung về nhiệm vụ, định hướng các hoạt động trong chuyển đổi số đạt nhiều kết quả thiết thực. Anh Đào Công Minh - Bí thư Xã đoàn Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Tháp đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021 - 2025 của UBND tỉnh và các phong trào, kế hoạch của Đoàn cấp trên, Xã đoàn Phú Thuận A tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hướng dẫn đoàn viên, thanh niên và người dân trong xã mạnh dạn tiên phong chuyển đổi số. Đặc biệt, Đội thanh niên niên tình nguyện chuyển đổi số của Xã đoàn thường xuyên xuống tận địa bàn cơ sở để hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các nền tảng số của Quốc gia, của tỉnh như: Postmart, e-Đồng Tháp, Y tế Đồng Tháp...

Nhờ sự quan tâm, phối hợp hỗ trợ giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Tỉnh đoàn đã tạo điều kiện bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các thành viên của Tổ thanh niên tình nguyện chuyển đổi số trong tuyên truyền, hướng dẫn đưa sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lên sàn thương mại điện tử như Postmart, Voso; sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt; các kỹ năng số, bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng... đáp ứng tốt nhu cầu thiết thực của người dân. Theo BTV Tỉnh đoàn, nhiều mô hình chuyển đổi số trong cộng đồng đã tạo dấu ấn trong thời gian qua như: “Đội tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến” triển khai vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã, cuối tuần tại các điểm công cộng và nhà dân; mô hình “Thanh toán hóa đơn không dùng tiền mặt” tại các cơ sở kinh doanh của thanh niên... nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân. Qua đó, giúp cho các cấp bộ Đoàn có định hướng triển khai các hoạt động phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của địa phương.

Thời gian tới, BTV Tỉnh đoàn tiếp tục duy trì tốt trong việc gắn kết, phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương triển khai hoạt động của Tổ thanh niên tình nguyện chuyển đổi số và Tổ công nghệ số cộng đồng. Quan quan tâm nhân rộng các Tổ công nghệ số cộng đồng, sẵn sàng chuyển các Tổ thanh niên tình nguyện chuyển đổi số cộng đồng làm nhiệm vụ triển khai chuyển đổi số theo định hướng chung của tỉnh, do đây là lực lượng đông đảo có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai chuyển đổi số. Triển khai hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp và người dân tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế trên môi trường số như: thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt...

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn