• Sản xuất điện bằng lá nhân tạo
  • 05/06/2013
  • Chỉ từ nước và ánh sáng mặt trời, những chiếc lá nhân tạo có thể sản xuất điện để phục vụ ngôi nhà, xe hơi và những thiết bị khác của bạn.
  • Ghi hình chất lượng cao trong ánh sáng yếu
  • 05/06/2013
  • Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học kỹ thuật Nanyang (NTU), Singapore đã phát triển thành công loại cảm biến hình ảnh mới từ graphen, hứa hẹn sẽ cải thiện chất lượng ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng thấp.
Xem tin đã đăng theo ngày: