Đọc gì trên báo in số 4149 ra ngày 1/2/2023

Cập nhật ngày: 31/01/2023 19:11:13

Đảng ủy xã Nhị Mỹ cụ thể hóa chương trình hành động đạt nhiều kết quả quan trọng

Năm 2022, Đảng ủy xã Nhị Mỹ (huyện Cao Lãnh) đã xây dựng chương trình hành động nhằm cụ thể hóa chương trình, kế hoạch của Huyện ủy và UBND huyện Cao Lãnh sát với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm trật tự xã hội đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra.

Thắm đượm nghĩa tình Tết Quân - Dân

Mô hình “Tết Quân - Dân” ở tỉnh Đồng Tháp đã thật sự tạo mối quan hệ đoàn kết, nghĩa tình, gắn bó máu thịt giữa quân - dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Sở hữu trí tuệ góp phần nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm

Thời gian qua, hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) trên địa bàn tỉnh có bước phát triển mạnh, góp phần nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm, nhất là các hàng hóa nông sản đặc thù của tỉnh.

Năm 2023, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP của ngành công nghiệp đạt 9,4%

Năm 2022, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 (giá so sánh năm 2010) ước đạt 66.192 tỷ đồng, tăng 11,63% so với năm 2021. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là động lực tăng trưởng của toàn ngành. Hầu hết sản phẩm công nghiệp chủ lực đều có sản lượng tăng cao so với năm 2021. Cụ thể, thủy sản chế biến tăng 16,07%, gạo tăng 46,97%; miến, hủ tiếu, bánh tráng và các sản phẩm tương tự tăng 55,13%; thuốc lá điếu có đầu lọc tăng 38,40%, cát khai thác tăng 47,89%, sản phẩm may mặc tăng 45,65%, giày da tăng 29,13%...

… và còn nhiều tin, bài khác.

Gửi bình luận của bạn