Đọc gì trên báo in số 4297 ra ngày 12/1/2024

Cập nhật ngày: 11/01/2024 20:05:08

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình làm việc năm 2023

Thực hiện Nghị quyết và Chương trình làm việc của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) đã xây dựng Chương trình làm việc năm 2023 (gọi tắt là Chương trình làm việc) gồm 12 lần hội nghị với 83 nội dung trọng tâm.

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024 với chủ đề: “Chính quyền kiến tạo, công dân số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh”

Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vừa chủ trì Hội nghị (trực tiếp và trực tuyến) tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với chủ đề “Chính quyền kiến tạo, công dân số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh”.

Hiệu quả Khu dân cư “An toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”

Năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh, Công an tỉnh và Điện lực tỉnh Đồng Tháp phối hợp triển khai mô hình Khu dân cư “An toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH)”, tuyên truyền đảm bảo thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn... Qua thời gian triển khai thực hiện, mô hình bước đầu tác động tích cực đến người dân và doanh nghiệp trong nâng cao ý thức tự giác, chấp hành tốt các quy định về an toàn PCCC.

Huyện Lấp Vò thực hiện tốt công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Xác định công tác “Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm vừa giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động (NLĐ), góp phần giảm nghèo bền vững và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Vì vậy, công tác này luôn được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Lấp Vò quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.

… và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn