Lấp Vò phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2021

Cập nhật ngày: 15/06/2021 06:00:34

ĐTO - Lấp Vò phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2021 và giữ vững huyện NTM đến năm 2025; cơ bản hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, tạo nền tảng thúc đẩy nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, góp phần thay đổi bộ mặt cũng như nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ở nông thôn.


Theo chủ trương của huyện Lấp Vò, người dân địa phương đã chuyển một số diện tích trồng lúa cho năng suất thấp sang trồng hoa màu mang lại hiệu quả kinh tế cao

Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện Lấp Vò đạt nhiều kết quả khá toàn diện. Đến nay, Lấp Vò có 12/12 xã đạt chuẩn NTM, địa phương tự đánh giá thực hiện đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM gồm: thủy lợi, điện, sản xuất, môi trường, an ninh - trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng NTM. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của huyện, nhất là hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn chưa đạt chuẩn tiêu chí huyện NTM do mặt đường hẹp; nông nghiệp, nông thôn có phát triển nhưng sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, tự phát vì chưa có quy hoạch vùng...

Nhằm hướng tới xây dựng nông thôn có kinh tế phát triển toàn diện, bền vững, kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ, từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, phát triển công nghiệp, dịch vụ trên nền tảng nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, huyện Lấp Vò đã xây dựng và ban hành Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng huyện Lấp Vò đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2020 – 2025. Theo đó, mục tiêu mà nghị quyết đề ra là các xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục giữ vững và nâng chất các nội dung tiêu chí NTM theo tiêu chí mới giai đoạn 2021 – 2025; phấn đấu đến cuối năm 2021, Lấp Vò hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM; phấn đấu đến năm 2025, địa phương có 2 xã thực hiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và có 50% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

 Theo đồng chí Trần Văn Sáu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lấp Vò, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra thì các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa nhận thức của cả hệ thống chính trị nói chung và Nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận mạnh mẽ, tích cực trong tham gia xây dựng NTM. Công tác lập quy hoạch phải đảm bảo tính thực tế, khả thi, hiệu quả, phát huy lợi thế của huyện. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ theo hướng hiện đại, gắn với phát triển đô thị cũng như tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm, từng bước nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn.

Từ đó, địa phương sẽ đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là khu vực nông thôn và ưu tiên cho các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần đạt mục tiêu huyện đạt chuẩn TNM. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, củng cố phát triển kinh tế hợp tác. Cải tạo và nâng cấp hệ thống đường giao thông, công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, trong đó có các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa, thể thao theo tiêu chí huyện NTM với phát triển đô thị.

Huyện chú trọng công tác xã hội hóa giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập, ưu tiên đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; đầu tư trang thiết bị cho các trạm y tế xã, thị trấn để duy trì và nâng cao chất lượng đạt của tiêu chí y tế và tạo mọi điều kiện để thu hút, động viên khuyến khích đội ngũ y, bác sĩ về công tác tại các trạm y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đồng thời xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải, đặc biệt khuyến khích xây dựng các ao, hồ sinh thái trong khu dân cư, phát triển cây xanh ở các công trình công cộng...

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn