Đảm bảo chất lượng giáo dục trung học

Cập nhật ngày: 08/09/2023 09:03:25

ĐTO - Với sự quan tâm, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022 - 2023, chất lượng giáo dục trung học chuyển biến tích cực. Các đơn vị trường chủ động, xây dựng kế hoạch giáo dục trên cơ sở Chương trình Giáo dục phổ thông mới phù hợp với điều kiện và mục tiêu nhằm thực hiện giáo dục toàn diện, phát huy khả năng sáng tạo của học sinh.


Học sinh TP Hồng Ngự tham gia hoạt động hướng nghiệp kỹ năng cho nghề nghiệp tương lai

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, 100% các đơn vị trường đều xây dựng các chuyên đề: dạy học tích hợp, bồi dưỡng nâng cao; tổ chức dạy học tự chọn theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Ban Giám hiệu, giáo viên bộ môn chú trọng công tác đổi mới phương pháp; sáng tạo, đa dạng các hình thức dạy học, trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai dạy học STEM. Đồng thời đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm, tăng cường trao đổi chuyên môn, hội thảo giữa các cụm trường. Trong hoạt động giảng dạy, giao quyền tự chủ cho giáo viên chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với năng lực học sinh và điều kiện thực tế nhà trường. Ngoài ra, hướng dẫn giáo viên nghiên cứu, đánh giá các bản mẫu sách giáo khoa để đề xuất với tổ chuyên môn lựa chọn sách giáo khoa theo quy định. Các cơ sở giáo dục trung học đã trang bị hệ thống số hóa trong quản lý hồ sơ, kế hoạch của nhà trường, tổ chuyên môn và kế hoạch dạy học của giáo viên; tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học, công tác kiểm tra, đánh giá học sinh.

Năm học 2022 - 2023, các cơ sở giáo dục trung học đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh qua các hoạt động trên lớp, hồ sơ học tập, vở học tập, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,...) thay cho các bài kiểm tra hiện hành. Kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trung học, đối với học sinh cấp THCS, hạnh kiểm từ trung bình trở lên đạt 99,96%; học lực từ trung bình trở lên đạt 98,58%; tỷ lệ yếu, kém 1,42%. Cấp THPT, hạnh kiểm từ trung bình trở lên đạt 99,80%, học lực từ trung bình trở lên đạt 99,25%; tỷ lệ yếu, kém 0,75%.

Tại TP Hồng Ngự, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với mục tiêu theo chương trình Giáo dục phổ thông mới; đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh. Qua đó, các đơn vị trường tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trung học theo kế hoạch dạy học, phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục học sinh được các trường quan tâm thực hiện gắn với việc đổi mới phương pháp dạy học. Kết quả chất lượng hạnh kiểm và học lực của học sinh đạt kết quả tốt... Năm học 2023 - 2024, TP Hồng Ngự có 14/16 em thi đỗ vào Trường Chuyên Nguyễn Quang Diêu, có 808/1.170 học sinh đỗ vào các trường THPT. Trong công tác tổ chức chọn sách giáo khoa lớp 8, lớp 11, tập huấn sử dụng sách giáo khoa và phối hợp cung ứng sách giáo khoa được Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS, TH-THCS, THPT trên địa bàn triển khai thực hiện đúng tiến độ và quy trình theo quy định.

Năm học 2023 - 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trường THCS, THCS - THPT tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá phát triển năng lực học sinh, tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, soạn giáo án, giảng dạy học sinh; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh...

H.An

Gửi bình luận của bạn