Trình Chính phủ nghị định sửa đổi về học phí trước ngày 30/5 để áp dụng cho năm học 2023-2024

Cập nhật ngày: 16/05/2023 05:42:31

Ngày 15/5, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 176/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về vấn đề học phí và sách giáo khoa cho năm học mới.


Học phí sẽ tăng từ năm học 2023 - 2024

Theo đó, về vấn đề học phí, Bộ GD-ĐT tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP của Chính phủ; chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ LĐTB-XH, các cơ quan liên quan khẩn trương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 theo trình tự, thủ tục rút gọn trình Chính phủ trước ngày 30/5 để địa phương và các cơ sở GD-ĐT có căn cứ quyết định thời điểm, mức thu học phí năm học 2023-2024.

Phó Thủ tướng yêu cầu cần đánh giá vấn đề học phí một cách căn cơ, tổng thể, toàn diện để đề xuất chính sách, lộ trình thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông phù hợp với khả năng chi trả của người dân; có các cơ chế hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách, người nghèo, yếu thế, địa bàn khó khăn để đảm bảo thực hiện chủ trương nhân văn, ưu việt của Đảng, Nhà nước trong phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thúc đẩy xã hội hóa giáo dục, tự chủ đối với những cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập ở địa bàn có điều kiện thuận lợi; tập trung ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển giáo dục tại khu vực khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, hải đảo; cấp bù cho phần học phí tăng thêm của mầm non, giáo dục phổ thông công lập đối với các nhóm đối tượng chính sách, khó khăn, yếu thế. Bảo đảm chế độ, chính sách, thu nhập cho đội ngũ giáo viên tại các khu vực này.

Đối với học phí giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, Bộ GD-ĐT nghiên cứu lộ trình thích hợp, sớm áp dụng chính sách học phí theo hướng tính đúng, tính đủ để thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, nghề nghiệp; triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp (học bổng, miễn, giảm học phí), bố trí kinh phí từ các chương trình mục tiêu; triển khai chương trình tín dụng ưu đãi cho sinh viên; thực hiện cơ chế đặt hàng nhân lực của các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp… để không làm giảm cơ hội vào đại học, nhất là đại học chất lượng cao đối với các đối tượng chính sách, học sinh nghèo học giỏi, người yếu thế.…

Về vấn đề sách giáo khoa (SGK) cho năm học mới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ động thực hiện các giải pháp bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa, không để hiện tượng khan hiếm, thiếu SGK cho năm học mới 2023 - 2024; kịp thời thông tin về tiến độ in, phát hành SGK các lớp để nhân dân yên tâm, tạo sự đồng thuận xã hội. Bộ Tài chính có trách nhiệm rà soát, thông tin về kết quả kê khai giá SGK lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông mới để các địa phương lựa chọn, đăng ký nhu cầu mua SGK bảo đảm kịp thời.

Theo PHAN THẢO (SGGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn