Sẽ ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện áp mái

Cập nhật ngày: 24/05/2024 05:37:46

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240524053817dt1-2.mp3

 

ĐTO - Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị ngành chức năng có chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư lắp pin năng lượng mặt trời để người dân an tâm đầu tư, góp phần giảm lượng điện thiếu hụt hiện nay.

Bộ Công Thương trả lời kiến nghị trên như sau: Ngày 8/11/2023, Văn phòng Chính phủ có thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về xây dựng, ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái. Theo đó, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ có liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ.

Bộ Công Thương đã hoàn thành Dự thảo Hồ sơ đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà và đã có văn bản gửi các cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh để xin ý kiến góp ý.

Ngày 6/12/2023, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương đã đăng tải Dự thảo Hồ sơ để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Ngày 14/12/2023, Cổng Thông tin Chính phủ đã đăng tải toàn văn Dự thảo Hồ sơ để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương cho biết, hiện nay, cơ chế khuyến khích phát triển điện áp mái đang được các cơ quan, ban, ngành nghiên cứu, xây dựng để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành trong năm 2024. Ngoài ra, chính sách đang nghiên cứu, xây dựng về điện mặt trời áp mái để lắp đặt, sử dụng tại chỗ, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác, bao gồm việc không bán cho EVN.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn