Công bố hiện trạng rừng tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Cập nhật ngày: 25/04/2023 15:32:08

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 462/QĐ-UBND-HC về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Đồng Tháp năm 2022.


Một góc rừng tràm Khu A1, Vườn Quốc gia Tràm Chim

Theo đó, toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có diện tích đất có rừng là 6.041,12ha, (trong đó, diện tích rừng trồng là 5.673,86ha, diện tích đã trồng chưa thành rừng là 367,26ha). Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh là 1,68%.

Theo Quyết định, số liệu hiện trạng rừng năm 2022 là cơ sở để UBND các huyện: Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười, Cao Lãnh thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu, sử dụng số liệu hiện trạng rừng để triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng hàng năm; cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo.

Việc công bố hiện trạng, diện tích rừng hàng năm là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hàng năm; tổ chức cập nhật theo dõi diễn biến rừng các năm tiếp theo đồng thời nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng của các câp chính quyền theo quy định của pháp luật…

SANG MAI 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn