HUYỆN LẤP VÒ

Nâng cao ý thức cộng đồng bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp

Cập nhật ngày: 04/11/2022 09:44:55

ĐTO - Thời gian qua, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường (BVMT) của huyện Lấp Vò được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các kiến thức về biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và BVMT được đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức chuyển tải thông tin nên nhận thức trong nội bộ và các các tầng lớp nhân dân được nâng lên và đồng tình hưởng ứng tích cực.


Người dân chung tay tham gia hoạt động trồng cây xanh, hoa kiểng dọc đường làng, ngõ xóm

Năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Lấp Vò phối hợp Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện triển khai Kế hoạch liên tịch của 2 cơ quan với các tôn giáo về “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” (BVMT&ƯPVBĐKH) đến các cấp, các ngành từ huyện đến xã và cộng đồng dân cư, đồng thời phát động đến các cơ sở thờ tự các tôn giáo trên địa bàn huyện. MTTQ huyện phối hợp Phòng Tài nguyên - Môi trường và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tập trung hướng dẫn MTTQ, các tổ chức thành viên của MTTQ, cán bộ môi trường xã, thị trấn tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác BVMT&ƯPVBĐKH đến các doanh nghiệp, tín đồ các tôn giáo, đoàn viên, hội viên và Nhân dân lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi, tổ hội về tác hại, ảnh hưởng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, vận động mọi người phải có ý thức cộng hưởng trách nhiệm. Qua triển khai thực hiện phong trào đã tạo sự chuyển biến rõ nét, đa số Nhân dân nhận thức rõ hơn về tình hình ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của mình phải BVMT tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Công tác phối hợp vận động xây dựng các mô hình được MTTQ chủ trì phối hợp với ngành môi trường và các tổ chức chính trị -xã hội xã, thị trấn tiến hành khảo sát từng địa bàn khu dân cư và các cơ sở thờ tự của các tôn giáo để chọn địa điểm phù hợp, nhằm vận động xây dựng các mô hình thực hiện các nội dung thiết thực về BVMT có trọng tâm, trọng điểm mang tính khả thi. Thiết thực là “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia BVMT&ƯPVBĐKH” thể hiện qua mô hình Tổ tự quản môi trường các tôn giáo tại địa bàn dân cư, phân loại rác, đào hố rác, xử lý rác thải tại cơ sở thờ tự các tôn giáo và gia đình tín đồ tôn giáo; không sử dụng vật tư nông nghiệp độc hại, không vứt chai lọ, thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sản xuất chế biến gây ảnh hưởng sức khỏe con người và môi trường... Chú trọng việc hướng dẫn các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và Nhân dân chung tay BVMT, tạo cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn đa dạng hệ sinh học; môi trường sinh thái; trồng cây xanh đường làng, ngõ xóm, xây dựng mô hình cổng nhà, sân vườn, công trình vệ sinh, công viên xanh, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, sử dụng nước sạch ăn uống hợp vệ sinh... Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đã tác động tín đồ các tôn giáo và Nhân dân hiểu, nâng cao ý thức trách nhiệm và đồng tình hưởng ứng, cam kết thực hiện tốt, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác BVMT&ƯPVBĐKH tại địa bàn dân cư, góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí về môi trường trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới.

Qua hơn 5 năm thực hiện đã đạt được những kết quả rất phấn khởi. Tiêu biểu, đã thành lập được 7 mô hình tôn giáo tham gia BVMT; có 65 cơ sở thờ tự các tôn giáo cam kết tham gia BVMT, thực hiện thu gom rác, phân loại rác, đào hố rác thực hiện BVMT; có 5.580 hộ tín đồ các tôn giáo cam kết tham gia BVMT, thực hiện mô hình thu gom rác, phân loại rác, đào hố rác, tiêu hủy rác BVMT; có 56 cơ sở thờ tự các tôn giáo có mô hình xây dựng hàng rào, trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; xây dựng mô hình đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp với tổng chiều dài trên 58km. Ngoài ra, xây dựng mô hình từ thiện xã hội trong tôn giáo, vận động giúp đỡ hộ nghèo, gặp thiên tai, bệnh tật; phát huy hiệu quả hoạt động 14 tổ từ thiện xã hội vận động giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng.

Kết quả trên phản ánh hiệu ứng mang lại thông qua công tác triển khai, tuyên truyền, vận động giúp cho mọi người nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc BVMT, thảm họa ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, nên tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội về công tác BVMT. Từ đó, mọi người ở cộng đồng dân cư nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng thực hiện xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hay, có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, BVMT sống xanh - sạch - đẹp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trần Thắng

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn