Cò ốc

Cập nhật ngày: 23/05/2017 13:48:56

Cò ốc hiện đang về sinh sống rất nhiều tại rừng tràm Gáo Giồng. Loài có này ăn các loài ốc, nên chúng đã góp phần tiêu diệt ốc bươu vàng hại mùa màng của bà con nông dân trong vùng. Ảnh: Đăng Khôi.

Gửi bình luận của bạn