Chưa trình Nghị quyết về chính sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ tài năng thể thao thành tích cao

Cập nhật ngày: 20/03/2023 05:33:52

ĐTO - Hiện nay, các chế độ khen thưởng, biểu dương đối với huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; Nghị quyết 66/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Quyết định 223/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035” giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng tài năng, nhân lực trong lĩnh vực thể thao thành tích cao; có cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ các tài năng, nhân lực thể thao thành tích cao sau khi được đào tạo trở về phục vụ địa phương.

Để hỗ trợ và cải thiện đời sống vật chất cho lực lượng HLV, VĐV thể thao thành tích cao, nhằm phát huy tối đa năng lực, sở trường; giúp cho HLV, VĐV nâng cao thu nhập, an tâm tiếp tục gắn bó, cống hiến và đóng góp tích cực vào sự phát triển sự nghiệp thể thao của tỉnh trong thời gian tới, Sở VH-TT&DL tham mưu UBND tỉnh lập đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ các tài năng, nhân lực thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Tháp gửi Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định, cho ý kiến trước khi xây dựng dự thảo Nghị quyết là cần thiết.

Trên cơ sở xét đề nghị của Sở VH-TT&DL về việc xin lùi thời gian trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ tài năng thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Tháp, vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu chấp thuận cho tạm hoãn thông qua dự thảo Nghị quyết này.

UBND tỉnh giao Sở VH-TT&DL tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. Sau khi dự thảo bảo đảm các điều kiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình UBND tỉnh xem xét trong thời gian sớm nhất.

Võ Văn Đề

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn