Số: 227/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 03 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO “Đấu giá cho thuê QSDĐ”

Cập nhật ngày: 06/11/2023 09:44:06

* Đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất công ích 5%. Tổng diện tích 65.111,5m2 (23 thửa) tại xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Tổng giá khởi điểm: 72.909.646 đồng.

* Thời gian thuê: 01 (một) năm; Nộp tiền thuê đất theo quy định.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 06/11/2023 đến 15 giờ ngày 28/11/2023

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 28, 29 và đến 15 giờ ngày 30/11/2023 tại UBND xã Thường Phước 2.

- Tiền bán hồ sơ: Theo thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 15 giờ, ngày 01/12/2023 tại UBND xã Thường Phước 2.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773854517; 02773852059; UBND xã Thường Phước 2. Điện thoại: 0277 3595 044 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn