Số: 06/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 05 tháng 01 năm 2024

Thông báo “Đấu giá Quyền sử dụng đất”

Cập nhật ngày: 08/01/2024 12:48:26

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể:

I. QSDĐ (OĐT). Tổng diện tích 1.620m2 thuộc Khu DC Khóm 3, Phường 2-Khu B.

1/ Đường Cao Bá Quát, vị trí 1. TBĐ 38: Thửa số 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140. Diện tích 81m2/thửa. Giá khởi điểm: 1.380.807.000đ/thửa.

2/ Đường Nội bộ Khu dân cư Khóm 3 (Khu B), vị trí 1. TBĐ 38: Thửa số 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122. Diện tích 81m2/thửa. Giá khởi điểm: 1.135.620.000đ/thửa.

II. QSDĐ (OĐT). Thuộc khu đất công kênh Thống Nhất tại Phường 1.

Thửa 132. TBĐ 7. Diện tích: 86,4m2.. Giá khởi điểm: 1.131.926.400đ.

III. Quyền sử dụng đất (ONT). Tổng diện tích 3.890,40m2 thuộc Cụm DC Tân Khánh Đông và các Khu đất thuộc xã Tân Khánh Đông.

- Thửa số 19, 39.TBĐ 41. Diện tích 157,6m2/thửa. Giá khởi điểm: 957.577.600đ/thửa.

- Thửa số 28, 50, 51. TBĐ 41. Diện tích 158,5m2/thửa. Giá khởi điểm: 963.046.000đ/thửa.

- Thửa số 62. TBĐ 41. Diện tích 159m2. Giá khởi điểm: 966.084.000đ.

- Thửa số 09. TBĐ 39. Diện tích 203m2. Giá khởi điểm: 1.233.428.000đ.

- Thửa số 13. TBĐ 39. Diện tích 207,3m2. Giá khởi điểm: 1.259.544.800đ.

- Thửa số 78. TBĐ 39. Diện tích 166,6m2. Giá khởi điểm: 1.012.261.600đ.

- Thửa số 96. TBĐ 39. Diện tích 167,6m2. Giá khởi điểm: 1.018.337.600đ.

- Thửa số 103. TBĐ 39. Diện tích 167,3m2. Giá khởi điểm: 1.016.514.800đ.

- Thửa số 87. TBĐ 39. Diện tích 157,1m2. Giá khởi điểm: 954.539.600đ.

- Thửa số 102, 108. TBĐ 39. Diện tích 158m2/thửa. Giá khởi điểm: 960.008.000 đ/thửa.

- Thửa số 05. TBĐ 38. Diện tích 203,2m2. Giá khởi điểm: 1.234.643.200đ.

 - Thửa số 06. TBĐ 38. Diện tích 152,7m2. Giá khởi điểm: 927.805.200đ.

 - Thửa số 677. TBĐ 08. Diện tích 638,6m2. Giá khởi điểm: 4.178.998.400đ.

 - Thửa số 625. TBĐ 08. Diện tích 378m2. Giá khởi điểm: 2.473.632.000đ.

 - Thửa số 765. TBĐ 26. Diện tích 183,2m2. Giá khởi điểm: 1.346.155.200đ.

 IV. QSDĐ (ODT).Tổng diện tích 2.164,6m2. Khu đất lô nền tuyến dân cư đường Trần Thị Nhượng, đất công hẻm Tổ 12-Trần Phú, phường An Hòa.

1/ Đất ở đô thị tiếp giáp đường Trần Thị Nhượng (Đoạn Trần Hưng Đạo-ĐT 848), vị trí 1.

- Thửa số 610. TBĐ 33. Diện tích 94,7m2. Giá khởi điểm: 2.257.742.700đ.

- Thửa số 613, 616. TBĐ 33. Diện tích 94,8m2/thửa. Giá khởi điểm: 2.260.126.800đ/thửa

- Thửa số 614, 615. TBĐ 33. Diện tích 95m2/thửa.Giá khởi điểm: 2.264.895.000đ/thửa

 2/ Đất ở đô thị tiếp giáp hẻm đan 3m đường Trần Phú (Đoạn đường Hùng Vương-Công viên Sa Đéc) vị trí 1.

- Thửa số 296. TBĐ 45. Diện tích 129,1m2. Giá khởi điểm: 1.331.795.600đ.

- Thửa số 297. TBĐ 45. Diện tích 137,4m2. Giá khởi điểm: 1.417.418.400đ.

- Thửa số 298. TBĐ 45. Diện tích 148,2m2. Giá khởi điểm: 1.528.831.200đ.

- Thửa số 299. TBĐ 45. Diện tích 157,6m2. Giá khởi điểm: 1.625.801.600đ.

- Thửa số 300. TBĐ 45. Diện tích 178,0m2. Giá khởi điểm: 1.836.248.000đ.

V. QSDĐ (ONT). Tổng diện tích 741,4m2. Khu đất công kênh Cây Gáo thuộc xã Tân Phú Đông.

 Thửa số 995. TBĐ 27. Vị trí 1, Diện tích 96,8m2 ; Vị trí 2, Diện tích 94,4m2 ; Vị trí 3, Diện tích 550,2m2. Giá khởi điểm: 5.465.990.400đ.

- Bán hồ sơ và nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 08/01/2024 đến 15 giờ ngày 29/01/2024.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm từ ngày 29/01/2024 đến 15 giờ ngày 31/01/2024, tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 ngày 01/02/2024, tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Điện thọai: 02776 250230 - 02773 852059; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc. Điện thoại: 02773 774337.

Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn