Số: 47/TBĐG, Đồng Tháp, ngày 04 tháng 3 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 09/03/2022 19:35:21

* Quyền khai thác dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp (Thời gian khai thác 03 tháng kể từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 30/6/2022).

Nhà giữ xe thân nhân (DT: 1.224m2); Giá khởi điểm: 60.000.000 đồng/tháng.

Bãi đậu xe Taxi (DT: 80m2); Giá khởi điểm: 31.500.000 đồng/tháng.

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án số: 789 /PA-BVĐK ngày 25/2/2022 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 09/3/2022 đến 15 giờ ngày 22/3/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 22/3, 23/3 và đến 15 giờ ngày 24/3/2022 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp; Tiền mua hồ sơ: 100.000 đ; 150.000đ/hồ sơ;

Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 25/3/2022, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp; Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773854517; Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Điện thoại: 02773851130 (trong giờ hành chính).

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn