Số: 196/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 11 tháng 11 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 14/11/2022 11:17:55

* Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá: Quyền khai thác dịch vụ sử dụng đò, bến khách ngang sông, chợ năm 2023 trên địa bàn huyện Thanh Bình (Thời gian từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023). Cụ thể như sau:

Số TT

Tên cơ sở đò, chợ, bến khách ngang sông

Giá khởi điểm năm 2023

1

Chợ Cụm dân cư trung tâm xã Bình Thành

1.100.000.000đ

2

Chợ thị trấn Thanh Bình

1.250.000.000đ

3

Chợ Tân Thạnh

400.000.000đ

4

Đò Bình Thành - Mỹ Hiệp

1.200.000.000đ

5

Đò - Chợ Tân Qưới - Phú Ninh

400.000.000đ

6

Đò An Long - Tân Qưới

4.000.000.000đ

7

Đò Chợ Thủ

18.000.000.000đ

8

Đò Bến Dinh - Phú An

800.000.000đ

9

Đò Ao Sen - Phú Thọ

150.000.000đ

10

Đò Tân Hưng - Phú Mỹ

1.850.000.000đ

11

Bến khách ngang sông Tân Bình - An Phong

4.300.000.000đ

* Điều kiện tham gia đấu giá: Thực hiện theo Quy định về tổ chức khai thác dịch vụ sử dụng đò, bến khách ngang sông, chợ năm 2023 trên địa bàn huyện Thanh Bình (Ban hành kèm theo Quyết định số: 631/QĐ/UBND ngày 10/11/2022 của UBND huyện Thanh Bình) và Quy chế của Trung tâm.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Phòng tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình, xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 14/11/2022 đến 15 giờ ngày 25/11/2022.

- Nhận tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 25; 28 và đến 16 giờ 30 ngày 29/11/2022 tại Phòng tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình (trong giờ làm việc). Cụ thể:

+ Giá khởi điểm từ 150.000.000đ đến 1.000.000.000đ, số tiền đặt trước 100.000.000 đồng.

+ Giá khởi điểm từ trên 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng, số tiền đặt trước 200.000.000 đồng.

+ Giá khởi điểm trên 3.000.000.000 đồng số tiền đặt trước 1.000.000.000 đồng.

- Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 30/11/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Huyện Thanh Bình.

- Hình thức đấu giá: Bằng phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết, xin liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình. Điện thoại: 02773 833 117 hoặc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Điện thoại: 0277. 3854517.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn