Số: 81/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 04 tháng 05 năm 2023

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 05/05/2023 08:57:24

Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước:

2 máy gặt đập liên hợp đã qua sử dụng, hiệu KUBOTADC 70 do Thái Lan sản xuất. Giá khởi điểm: 580.000.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản từ ngày 05/5/2023 đến 15 giờ ngày 16/5/2023.

- Địa điểm xem tài sản: Đội Kiểm soát Hải quan Đồng Tháp (Khóm 3, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp).

- Tiền đặt trước: Nộp 20% tính theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank-CN Đồng Tháp vào ngày 16/5/2023 đến 15 giờ ngày 18/5/2023.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 19/5/2023, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773854517. 

Gửi bình luận của bạn