Số: 77/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 20 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cập nhật ngày: 21/06/2024 11:28:43

1/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên):

1.1/ Quyền sử dụng đất của ông Lê Văn Tư (đã chết), thửa 77, TBĐ 60, diện tích 1.000,2m2(CLN) + Cây trồng trên đất. Tọa lạc xã Tân Hòa, huyện Lai Vung.

Giá khởi điểm: 164.556.900đ.

1.2/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Nguyễn Hoàng Trung. Tọa lạc xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung:

- Thửa 06, TBĐ 08, diện tích 2.438,9m2(CLN) + Cây trồng trên đất. Giá khởi điểm: 332.521.767đ.

- Thửa 20, TBĐ 01, diện tích 3.128,4m2(CLN). Hiện trạng đất ao. Giá khởi điểm: 387.702.612đ.

- Thửa đất số 40, TBĐ 01, diện tích 4.249m2(CLN). Hiện trạng đất ao + Cây trồng trên đất. Giá khởi điểm: 537.108.570đ.

1.3/ Quyền sử dụng đất đứng tên bà Huỳnh Thị Tuyết Hoa, thửa 65, TBĐ 05, diện tích 139,8m2 (130m2 đất ONT + 9,8m2 CLN) và nhà ở trên đất. Tọa lạc xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 177.901.920đ.

2/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh: (Thuế theo luật).

2.1/ Quyền sử dụng đất của ông Lê Văn Vốn diện tích 205,4m2(ONT), thuộc một phần thửa 841 và 704,5m2(LUC), thửa 842; tờ bản đồ số 5. Tọa lạc xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh. Giá khởi điểm: 281.002.000đ.

2.2/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Lê Thanh Cần, diện tích 87,5m2(ONT), thửa số 68, TBĐ 12 + Công trình xây dựng trên đất (Nhà ở diện tích 87m2). Tọa lạc tại xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh. Giá khởi điểm: 491.171.600đ.

3/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành: (Thuế theo luật).

1.1/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Nguyễn Lê Hoàng Duy, thuộc TBĐ số 14. Tọa lạc xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành: Thửa 461, diện tích 81m2(CLN) + Thửa 462, diện tích 2.100,9m2(CLN). Giá khởi điểm: 4.986.187.290đ.

1.2/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Nguyễn Văn Chọn, thuộc một phần thửa 1766, TBĐ 60, diện tích 360m2(CLN) + Cây trồng trên đất. Tọa lạc ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành. Giá khởi điểm: 283.680.000đ.

- Bán hồ sơ và nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 24/6/2024 đến 15 giờ ngày 15/7/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp từ ngày 15/7/2024 đến 15 giờ ngày 17/7/2024.

- Tiền mua hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 18/7/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 6250230; 0277. 3854517.

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn