Thông báo tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường THPT, trường THCS-THPT, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật và các trung tâm GDTX năm học 2023 - 2024

Cập nhật ngày: 06/09/2023 15:26:24

Căn cứ Kế hoạch số 106/KH-SGDĐT ngày 31/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường THPT, trường THCS-THPT, trường NDTKT và các trung tâm GDTX năm học 2023 - 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 85/TB-SGDĐT ngày 05/9/2023 về việc tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường THPT, trường THCS-THPT, trường NDTKT và các trung tâm GDTX năm học 2023 - 2024

Tổng chỉ tiêu cần tuyển là 149 viên chức.

(Đính kèm Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng chi tiết)

Các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Thông báo, nếu có nguyện vọng vào công tác tại một trong các trường THPT, THCS-THPT, trường NDTKT, trung tâm GDTX thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) và hồ sơ kèm theo tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT từ ngày 11/9/2023 đến hết ngày 20/10/2023.

Các nội dung khác có liên quan, cá nhân truy cập vào Cổng Thông tin điện tử Sở GDĐT dongthap.edu.vn để biết thêm chi tiết.

Gửi bình luận của bạn