Thông báo về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng và điều chỉnh ngày kiểm tra, sát hạch (vòng 2)

Cập nhật ngày: 14/05/2021 11:39:42

Căn cứ Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh về tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường Mầm non, trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh năm 2021;

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng và điều chỉnh ngày thực hiện kiểm tra, sát hạch (bằng hình thức phỏng vấn) như sau:

1. Kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng từ ngày 14/5/2021 đến hết ngày 28/5/2021 (kể cả ngày Thứ bảy và ngày Chủ nhật).

2. Thời gian công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2)  là ngày 01/6/2021.

Thí sinh nhận thẻ thí sinh dự vòng 2 và sinh hoạt chuẩn bị thực hiện phỏng vấn vào lúc 15 giờ 00, ngày 01/6/2021 (tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Lãnh, số 11, Lê Văn Chánh, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

3. Thời gian thực hiện kiểm tra, sát hạch (vòng 2) bằng hình thức phỏng vấn là ngày 05/6/2021.

Thông báo này thay thế Thông báo số 114/TB – HĐXT ngày 13/5/2021 của Hội đồng xét tuyển thành phố Cao Lãnh.

Gửi bình luận của bạn