Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

Cập nhật ngày: 27/02/2023 12:02:03

Thông tin về việc tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Đồng Tháp năm 2023

Trường Đại học Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị và đạo đức tốt;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

e) Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Vị trí, số lượng và yêu cầu tuyển dụng

TT

Vị trí
việc làm

Chuyên ngành

Trình độ

Chỉ tiêu tuyển dụng

Ghi chú

1

Giảng viên

Địa lý học
(Địa lý du lịch)

Thạc sĩ

01

 

 

Giảng viên

Lịch sử
Việt Nam

Tiến sĩ

01

Vị trí tuyển dụng chính sách ưu đãi

  1. Điều kiện được hưởng chính sách ưu đãi:
  • Ứng viên được trúng tuyển, ký kết hợp đồng và vào nhận việc tại vị trí việc làm tuyển dụng có chính sách ưu đãi;
  • Cam kết phục vụ lâu dài tại Trường đủ 12 năm; trường hợp thời gian công tác còn lại của viên chức ít hơn 12 năm thì do Hội đồng tuyển dụng đề xuất, Hiệu trưởng quyết định.

2. Định mức chi trả chính sách ưu đãi cho viên chức, như sau:

“- Mức ưu đãi cho viên chức tuyển dụng mới có học vị tiến sĩ: 250.000.000 đồng/người.

- Mức ưu đãi cho viên chức tuyển dụng mới có học vị tiến sĩ và học hàm phó giáo sư, giáo sư: 300.000.000 đồng/người.”

Giảng viên

Tâm lý học; Tâm lý học giáo dục

Thạc sĩ

01

Vị trí tuyển dụng chính sách ưu đãi

Giảng viên

Luật; Luật kinh tế

Tiến sĩ

02

Vị trí tuyển dụng chính sách ưu đãi

2

Giảng viên

Quản trị
kinh doanh

Tiến sĩ

01

Vị trí tuyển dụng chính sách ưu đãi

3

Giảng viên/
Trợ giảng

Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng (Hán ngữ); Giáo dục Hán ngữ quốc tế; Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc

Đại học trở lên

03

 

 

4

Chuyên viên

Sư phạm
Sinh học

Đại học trở lên

01

 

 

Thông tin chi tiết được đăng tại địa chỉ: https://www.dthu.edu.vn/nView.aspx?id=1242

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (tải mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển tại link https://dp.dthu.edu.vn/New.aspx?id=657)

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27 tháng 3 năm 2023 (Trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu);

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Đồng Tháp (Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Điện thoại: 02773.882.518

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn