NHNN yêu cầu về giao dịch cho vay, gửi tiền liên ngân hàng

Cập nhật ngày: 06/07/2012 07:34:22

Ngày 5/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung về giao dịch cho vay, gửi tiền liên ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên thị trường liên ngân hàng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 và phù hợp với việc chỉ đạo điều hành giảm mặt bằng lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, không gây đột biến lãi suất trong các giao dịch liên ngân hàng (bao gồm cho vay và gửi tiền) trong thời gian từ nay tới ngày 1/9/2012 (ngày Thông tư số 21/2012/TT-NHNN có hiệu lực).

Đồng thời, thực hiện đúng quy định báo cáo tại nhóm chỉ tiêu 7A.1 trên hệ thống Báo cáo thống kê theo Thông tư 21/TT-NHNN.

Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, cần thực hiện việc kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên thị trường liên ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị trên báo cáo và đề xuất kịp thời với Ngân hàng Nhà nước xử lý các vấn đề phát sinh nhằm ổn định thị trường tiền tệ.

Các chỉ đạo trên của Ngân hàng Nhà nước nhằm đảm bảo thị trường liên ngân hàng hoạt động và phát huy tốt chức năng điều hòa khả năng thanh khoản giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và kịp thời theo dõi thông tin diễn biến thị trường.

VGP News

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn