• Mong được giải quyết
  • Vào năm 1978, gia đình bà Thái Thị Ẩn (ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông) được Nhà nước cấp 5ha đất nông nghiệp tọa lạc tại xã Hòa Bình, huyện Tam Nông. Từ đó, gia đình bà Ẩn đã canh tác trên diện tích được cấp đến năm 1992 thì ông Lê Văn Chảy đến bao chiếm phần đất trên. Gia đình bà Ẩn không còn đất canh tác, cuộc sống lâm vào cảnh khó khăn, gia đình bà đã khiếu nại đến các cấp chính quyền địa phương.
  • Một số quy định mới về thuế thu nhập cá nhân
  • 24/05/2013
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi là Luật mới) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013. Luật sửa đổi, bổ sung 6/35 điều của Luật năm 2007.
  • Thời gian làm thêm không quá 12 giờ/ngày
  • 17/05/2013
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Xem tin đã đăng theo ngày: