Chú trọng đầu tư phát triển văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo

Cập nhật ngày: 26/09/2022 15:18:22

ĐTO - Ngày 26/9, Đoàn kiểm tra số 11 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) do đồng chí Nguyễn Thị Hà - Thứ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên BCĐ Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH làm Trưởng đoàn đến làm việc với tỉnh về kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Đoàn Tấn Bửu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh; cùng tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thành viên BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Tháp Mười. 


Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Thứ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo với Đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2021 đến tháng 8/2022, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn cho BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH cấp huyện, thành phố thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình, đặc biệt là tập trung thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy khóa XI về Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp của tỉnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, kỷ cương pháp luật. Triển khai các phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa, gương người tốt, việc tốt; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao; huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân trong sản xuất và đời sống.

Qua thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của người dân, đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2021, toàn tỉnh có 350.178/375.292 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 93,31%; tỷ lệ ấp đạt văn hóa nông thôn mới, khóm văn minh đô thị đạt trên 99%; tỷ lệ xã văn hóa nông thôn mới đạt trên 97%; phường, thị trấn văn minh đô thị đạt 100%. Về công tác gia đình được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; tổ chức bộ máy, nhân lực làm công tác gia đình tại cơ sở thường xuyên được củng cố; toàn tỉnh duy trì 698 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 684 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình,… góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Ngoài ra, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã báo cáo với Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện quyền trẻ em và công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, kết quả triển khai các hoạt động thực hiện quyền trẻ em gắn với việc triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà đánh giá cao BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh trong công tác cụ thể hóa các văn bản của Trung ương thực hiện phong trào; các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng chí Nguyễn Thị Hà đề nghị BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh tiếp tục quán triệt nội dung Quyết định 1909/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/11/2021 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc; chú trọng đầu tư phát triển văn hóa gắn với công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; nâng chất lượng công tác bình xét các danh hiệu văn hóa.

Bên cạnh đó, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh tăng cường công tác đầu tư xã hội hóa xây dựng thiết chế văn hóa, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân; phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên; nhân rộng các mô hình điển hình, xây dựng gương người tốt, việc tốt nhằm tạo sức lan tỏa, thu hút người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển.


Đồng chí Đoàn Tấn Bửu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh phát biểu tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn kiểm tra  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu cảm ơn những đánh giá, góp ý của Đoàn kiểm tra. Đồng thời sớm đưa nội dung góp ý vào công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh để thực hiện phong trào đạt kết quả hơn. Đồng chí Đoàn Tấn Bửu mong muốn trong sự nghiệp phát triển văn hóa và con người của tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự góp ý, chỉ đạo từ BCĐ Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH.

MỸ XUYÊN

Gửi bình luận của bạn