32 thí sinh tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Cập nhật ngày: 17/11/2022 13:28:42
32 thí sinh tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề tỉnh Đồng Tháp năm 2022
Gửi bình luận của bạn