Huyện Tam Nông khơi dậy tiềm năng phát triển nông nghiệp nông thôn

Cập nhật ngày: 27/08/2023 15:22:05
ĐTO - Từ một địa phương được xem là “rốn lũ” của vùng Đồng Tháp Mười, sau hành trình 40 năm xây dựng và phát triển, huyện Tam Nông trở thành một trong những địa phương phát triển năng động của tỉnh. Kết quả đó, chính là nhờ sự quyết tâm của chính quyền và Nhân dân Tam Nông cùng việc vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách mang tính đột phá vào xây dựng nông nghiệp nông thôn như thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thực hiện Đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp…
Gửi bình luận của bạn