UBND Phường 4 ra mắt mô hình giải quyết thủ tục hành chính rút ngắn thời gian cho người dân

Cập nhật ngày: 24/02/2023 18:38:36
UBND Phường 4 ra mắt mô hình giải quyết thủ tục hành chính rút ngắn thời gian cho người dân
< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn