Triển khai dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra”

Cập nhật ngày: 17/05/2013 04:37:40

Hội Phụ nữ huyện Châu Thành vừa tổ chức triển khai dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra”, gọi tắt là dự án CHOBA. Dự án CHOBA thực hiện ở 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới gồm: An Khánh, An Phú Thuận và Tân Nhuận Đông.

Mục tiêu dự án phấn đấu đến năm 2015, tại 3 xã nêu trên đạt 75% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Dự án hỗ trợ cho 1.194 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, nâng tổng số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh của 3 xã thực hiện dự án là 3.417 hộ.

Tổng kinh phí thực hiện dự án là trên 14 tỷ đồng, do Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Thanh Dự

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn