• Bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả
  • 03/04/2020
  • ĐTO - Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 143/CT-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, UBND huyện Hồng Ngự đã yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương...
  • Câu chuyện vé số
  • 02/04/2020
  • Vậy là, vé số kiến thiết, một loại hình đóng góp phần không nhỏ cho sự tăng trưởng của nhiều địa phương, đã ngừng phát hành trong một thời gian để góp phần cắt đường lây lan của cơn đại dịch Covid-19.
Xem tin đã đăng theo ngày: