• Tổ chức các Sàn giao dịch việc làm tại khu, cụm công nghiệp
 • ĐTO - Giai đoạn 2021-2025, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hoàn chỉnh định mức kinh tế-kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực việc làm.
 • Tiếp tục nhiệm vụ kép “Vừa phát triển kinh tế, vừa phòng dịch”
 • 08/03/2021
 • ĐTO -Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu, Huỳnh Minh Tuấn đồng chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 2/2021 với chuyên đề “Tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đổi mới mạnh mẽ trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước”.
 • Thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo
 • 07/03/2021
 • ĐTO - Tập trung thực hiện các giải pháp chăm lo người nghèo, UBND huyện Thanh Bình, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện thực hiện chương trình, chính sách giảm nghèo như: tín dụng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo;...
 • Hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn ma túy
 • 05/03/2021
 • ĐTO - Tập trung công tác phòng, chống tệ nạn ma túy (MT), UBND huyện Thanh Bình, Công an huyện và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện, UBND các xã, thị trấn đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa các loại đối tượng.
 • Một gia đình khó khăn mong được giúp đỡ
 • 05/03/2021
 • Ở xã An Long, huyện Tam Nông có một gia đình nghèo, khó khăn đang rất cần được sự giúp đỡ của cộng đồng. Đó là gia đình ông Nguyễn Quốc Dân (SN 1958), vợ là bà Huỳnh Thị Phết (SN 1966) và đứa con trai lớn là Nguyễn Văn Quyền (SN 1990).
Xem tin đã đăng theo ngày: