• Ngăn chặn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng (Kỳ 1)
  • 18/07/2019
  • Mỗi năm nước ta tiêu thụ khoảng 11 triệu tấn phân bón và hơn 100 nghìn tấn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) các loại. Do nhu cầu sử dụng lớn, công tác quản lý còn lỏng lẻo, nhận thức của nhiều nông dân còn hạn chế..., các đối tượng sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng đã đẩy mạnh hoạt động, khiến các sản phẩm này tràn lan tại nhiều địa phương.
  • Cả nước sẽ giảm 20 huyện
  • 17/07/2019
  • Theo phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, cả nước sẽ giảm 20 huyện và trên 530 đơn vị hành chính cấp xã, phường.
Xem tin đã đăng theo ngày: