• Samsung ra mắt người ảo
  • 08/01/2020
  • "Người nhân tạo" của Samsung là một trợ lý thông minh được mô phỏng theo hình ảnh con người. Nó có thể xuất hiện dưới nhiều hình dạng và biểu cảm khác nhau.
Xem tin đã đăng theo ngày: