• Bảo đảm an toàn cho người bệnh chạy thận nhân tạo
 • 12/08/2019
 • ĐTO - Nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh chạy thận nhân tạo, tránh sự cố y khoa đáng tiếc xảy ra liên quan đến qui trình kỹ thuật, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tuân thủ đúng các qui định hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo được ban hành tại Quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 của Bộ Y tế (Quyết định 2482)...
 • Xây dựng những trào lưu tích cực trong thanh niên
 • 11/08/2019
 • Bằng sự sáng tạo, nhạy bén và tinh thần dám nghĩ, dám làm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã biến những trào lưu tích cực nhỏ lẻ trên mạng xã hội thành các phong trào với sức mạnh tổng hợp, rộng khắp và có tính lan tỏa cao tới tuổi trẻ cả nước.
 • Phòng, chống mua bán trẻ sơ sinh
 • 09/08/2019
 • ĐTO - Sở Y tế vừa đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, các Bệnh viện: Quân Dân Y, Thái Hòa, Phương Châu và Tâm Trí có triển khai dịch vụ đỡ đẻ/chăm sóc trẻ sơ sinh (TSS) tăng cường truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức của các sản phụ cũng như cán bộ, nhân viên y tế các quy định của pháp luật về cho/nhận con nuôi.
 • Tăng cường công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm
 • 05/08/2019
 • ĐTO - Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh...
 • Tăng cường phòng, chống bệnh do vi-rút Ebola
 • 02/08/2019
 • ĐTO - Để chủ động phát hiện sớm, ngăn ngừa dịch bệnh do vi-rút Ebola xâm nhập vào nước ta qua đường biên giới, Sở Y tế yêu cầu đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, lưu ý những người đến từ các quốc gia có dịch bệnh...
Xem tin đã đăng theo ngày: