Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật ngày: 08/05/2020 17:28:56

ĐTO - Ngày 8/5, Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn (QLDAĐTXDCTNN&PTNT) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có các đồng chí Lê Văn Dư – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Công – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng 22 đảng viên chính thức thuộc Chi bộ Ban QLDAĐTXDCTNN&PTNT. Chi bộ Ban QLDAĐTXDCTNN&PTNT tỉnh là đơn vị được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm chi bộ cấp cơ sở.


B
iểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng tại Đại hội

Chi bộ Ban QLDAĐTXDCTNN&PTNT tỉnh Đồng Tháp được thành lập vào tháng 3/2017, trên cơ sở chuyển từ Chi bộ Ban Quản lý Dự án công trình ngành nông nghiệp trực thuộc Đảng ủy cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Hoạt động quản lý dự án, giám sát công trình và thanh quyết toán vốn đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Chi ủy phối hợp chặt chẽ cùng Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân phụ trách. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị được Chi bộ quan tâm thực hiện đạt hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu hàng năm chi bộ đạt từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu hàng năm 100% công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% công chức, viên chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; phấn đấu hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu hàng năm tỷ lệ giải ngân đạt trên 90%...


Chi ủy Chi bộ Ban
QLDAĐTXDCTNN&PTNT tỉnh ra mắt trước Đại hội

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Ban QLDAĐTXDCTNN&PTNT tỉnh (khóa 1) gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Nhiều đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thành Hiệu được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII.

          Ngân Nguyễn

Gửi bình luận của bạn