Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên

Cập nhật ngày: 22/09/2020 05:46:52

Theo số liệu thống kê từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2020, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã kết nạp 2.431 đảng viên (ĐV), là đơn vị kết nạp nhiều ĐV nhất, chiếm khoảng 27% tổng số ĐV kết nạp trong toàn tỉnh.

Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành kế hoạch và nghị quyết chuyên đề về công tác kết nạp ĐV. Trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy Khối, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban chấp hành các đoàn thể, ĐV, đoàn viên đã tích cực quan tâm đến công tác kết nạp ĐV, xác định công tác kết nạp ĐV là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo quy trình, hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kết nạp ĐV ở các cấp ủy cơ sở. Nhiệm kỳ qua đã mở 48 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 3.362 quần chúng ưu tú ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Khối; mở riêng các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các đảng bộ có nhiều nguồn, các đơn vị loại hình doanh nghiệp để thuận lợi trong việc học tập; các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở cũng xác định công tác kết nạp ĐV là nhiệm vụ quan trọng, luôn quan tâm rèn luyện đạo đức, lý tưởng cách mạng, giúp cho quần chúng nhận thức, xác định động cơ vào Đảng; công tác kết nạp ĐV đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng; thực hiện đúng quy trình, thủ tục.

Nhờ thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra mà trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 2.431 ĐV, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong doanh nghiệp kết nạp được 790 ĐV; các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp kết nạp được 1.641 ĐV. Một số đơn vị thực hiện tốt công tác kết nạp ĐV như: Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp, Đảng bộ Sở Y tế, Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn, Chi bộ Báo Đồng Tháp... Trong số ĐV mới kết nạp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chiếm 72,9%; nữ chiếm 53,2%, tôn giáo chiếm 2,8%; 70,1% ĐV có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ Trung cấp trở lên, trong đó hơn 50% có trình độ từ Đại học trở lên.

Có thể thấy rằng, công tác kết nạp ĐV trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Khối ngày càng nâng cao về số lượng và chất lượng; ĐV mới được kết nạp đều qua rèn luyện thử thách, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết nội bộ, nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể, chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng về những điều ĐV không được làm, hoàn thành nhiệm vụ của người ĐV của chi bộ, đảng bộ, chính quyền, đoàn thể giao, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, chủ động, sáng tạo”, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.200 quần chúng ưu tú vào Đảng, xác định đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng và ĐV trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là một trong các nhiệm vụ đột phá bên cạnh việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng, nhất là chất lượng hoạt động và sinh hoạt chi bộ, đảng bộ thuộc Khối.

Nguyễn Việt Thống

Gửi bình luận của bạn