Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban ngành kiểm tra Đảng quý I năm 2021

Cập nhật ngày: 08/04/2021 15:58:57

ĐTO - Sáng ngày 7/4, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban ngành Kiểm tra Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. Hội nghị được kết nối đến 68 điểm cầu các tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy.


Đồng chí Phan Văn Thắng tham gia phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Rón - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Trong quý I, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và UBKT các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với tinh thần quyết liệt, nghiêm túc. Nội dung kiểm tra, giám sát tiếp tục đi vào những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh. Kết quả, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.744 tổ chức đảng và 6.323 đảng viên; UBKT các địa phương, đơn vị kiểm tra 139 tổ chức đảng cấp dưới, 692 đảng viên, 303 cấp ủy viên... Qua kiểm tra, đã kết luận và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, tạo sự chuyển biến mang tính toàn diện trong toàn ngành Kiểm tra Đảng.

Tham gia phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được các tổ chức đảng có thẩm quyền tập trung chỉ đạo, xử lý kịp thời, đúng quy định. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng tại địa phương.

Bên cạnh nêu những kết quả đạt được, đại biểu các điểm cầu cũng trình bày một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị. Đồng thời kiến nghị UBKT Trung ương sớm có quy định thống nhất bộ máy, biên chế và xây dựng vị trí việc làm đối với UBKT các cấp; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu nhằm nâng cao nâng lực cho cán bộ kiểm tra, giám sát của các đơn vị, địa phương; nghiên cứu, đơn giản hóa quy trình, thủ tục trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng...

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương yêu cầu UBKT các cấp tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt của địa phương, đơn vị. Đồng thời tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành các văn bản, quy chế, quy định, hướng dẫn, đảm bảo khoa học, đồng bộ chặt chẽ khắc phục những bất cập trong quy định hiện hành. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT và cơ quan UBKT; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

P.L

Gửi bình luận của bạn