Hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã

Cập nhật ngày: 22/02/2021 11:02:19

ĐTO - Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, về tiêu chuẩn chung của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện theo Điểm 3.1, Khoản 3 của Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương.

Lưu ý không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người mà tính đến thời điểm hiệp thương lần thứ 2 (ngày 19/3/2021): Đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử; còn trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực đối với hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương; còn trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực đối với hình thức kỷ luật: Giáng chức hoặc cách chức.

Ngoài các tiêu chuẩn chung, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách ở cấp xã phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau: Cán bộ ứng cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyên trách phải là cấp ủy viên, nơi nào có điều kiện thì bố trí ủy viên thường vụ đảng ủy cấp xã và đã được phê duyệt quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch UBND trở lên; có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên.

Về điều kiện sức khỏe đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc thì trao đổi với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo.

T.T

Gửi bình luận của bạn