Kết quả hoạt động nổi bật của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018

Cập nhật ngày: 05/12/2018 12:29:03

ĐTO - Trong năm 2018, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.


Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được sự quan tâm của cử tri

Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. HĐND tỉnh đã kịp thời ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền; thể chế hóa các quy định của Trung ương, nghị quyết của Tỉnh ủy thành nghị quyết của HĐND tỉnh để triển khai thực hiện. Các nghị quyết của HĐND tỉnh đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn ở địa phương và được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để các tổ chức, cá nhân biết và giám sát.

Thực hiện cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh thảo luận Tổ trước khi khai mạc kỳ họp tại các Tổ đại biểu huyện, thị xã, thành phố để đóng góp các văn bản trình tại kỳ họp và thảo luận đóng góp ý kiến về các vấn đề quan trọng của tỉnh. Ngoài các đại biểu được mời theo quy định, thành phần tham dự họp thảo luận Tổ còn có một số đại diện lãnh đạo cấp huyện, cấp xã và một số đại diện cho cử tri địa phương là những người thực hiện, sát với thực tiễn và đối tượng chịu tác động của các chính sách, pháp luật và quy định của tỉnh. Từ đó, có được nhiều ý kiến đóng góp và cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và các quy định của Trung ương và địa phương. Thường trực HĐND tỉnh đã linh hoạt trong điều hành kỳ họp, phân bổ chương trình, rút ngắn thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình tại hội trường để dành nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận, tranh luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

Quy trình tổ chức thẩm tra của các Ban được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; thành viên Ban tích cực thảo luận, phân tích để làm rõ thêm các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp. Công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh có chiều sâu, mang tính phản biện cao; báo cáo thẩm tra của các Ban thể hiện rõ chính kiến, quan điểm của Ban, chỉ rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, giúp cho đại biểu có thêm cơ sở nghiên cứu, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh. Qua đó, giúp xây dựng, ban hành nghị quyết đúng pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính thống nhất, khả thi cao, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình hoạt động giám sát năm 2018, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động khảo sát, giám sát và đã tổ chức được 73 cuộc khảo sát, 8 cuộc giám sát. Hoạt động giám sát được tiến hành đúng quy định, kết quả giám sát chỉ ra được tính hiệu quả và khả thi của các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành; đồng thời giúp cơ quan được giám sát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nội dung kết luận giám sát được đại biểu, cử tri và các cơ quan, đơn vị được giám sát đồng thuận, đánh giá cao. Qua giám sát, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã có trên 40 kiến nghị trên các lĩnh vực đến cấp có thẩm quyền để có biện pháp chỉ đạo thực hiện, góp phần quan trọng cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp, giữa 2 kỳ họp và phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh nhận được sự quan tâm của cử tri và nhân dân theo dõi. Sau chất vấn, giải trình, Thường trực HĐND tỉnh có thông báo kết luận, trong đó có kiến nghị cụ thể nhiều nội dung để UBND tỉnh và các ngành làm cơ sở triển khai thực hiện, với quyết tâm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian sớm nhất.


Hoạt động khảo sát, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giúp các cơ quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều cải tiến, đổi mới như công khai lịch tiếp xúc cử tri, thời gian, địa điểm tiếp xúc trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri biết và đến dự; tiếp xúc cử tri báo cáo qua video clip. Qua tiếp xúc, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. Hầu hết các ý kiến mà cử tri kiến nghị đều được UBND tiếp thu ghi nhận, chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời và giải trình.

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan hữu quan chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả. Đại biểu HĐND và thành viên các Ban HĐND tỉnh dành nhiều thời gian, tâm huyết cho các hoạt động của HĐND, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Với những kết quả đạt được trong năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ được xác định trong năm 2019, tin rằng HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn