Huyện ủy Cao Lãnh

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng ở các xã

Cập nhật ngày: 28/02/2020 05:19:02

Đoàn công tác của Huyện ủy Cao Lãnh do đồng chí Nguyễn Hồng Sự - Phó Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác triển khai, chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ các xã: Phong Mỹ, Tân Nghĩa, Phương Trà và Ba Sao, nhiệm kỳ 2020-2025.


Buổi làm việc tại xã Phương Trà

Đến thời điểm này, Đảng bộ các xã đã và đang chỉ đạo tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc đảm bảo đúng yêu cầu tiến độ đề ra. Công tác chuẩn bị được thực hiện theo kế hoạch, các xã thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội và chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, báo cáo phương án nhân sự, dự thảo Chương trình Đại hội và Chương trình điều hành tổng thể Đại hội Đảng bộ xã...

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hồng Sự ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ của các xã. Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ các xã cần đoàn kết, thống nhất tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội; nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu trong việc rà soát, bổ sung, xây dựng và hoàn thiện báo cáo chính trị, các nội dung văn kiện Đại hội. Trong báo cáo chính trị cần tập trung, ngắn gọn nêu bật được nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới...

Thành Sơn

Gửi bình luận của bạn