Nói chuyện chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 10/09/2019 14:00:28

ĐTO - Ngày 10/9, tại hội trường Công an tỉnh, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nghị được trực tuyến đến các điểm cầu tại các huyện, thị, thành phố và một số sở, ngành trong tỉnh. Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Lê Minh Hoan – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự.


Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nói về ý nghĩa, giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói về ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật sau 50 thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Qua thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân.


Các đại biểu nghe nói chuyện chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi. Những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và nhân dân ta đang tiến hành khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn nhằm “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn