Tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng năm mới, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Cập nhật ngày: 13/12/2019 06:20:13

ĐTO - Ngày 12/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn báo cáo viên cấp tỉnh tháng 12/2019, nhằm cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên trên địa bàn tỉnh. Tại điểm cầu cấp tỉnh, đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Na - Phó Giám đốc Sở Công Thương báo cáo chuyên đề “Phát triển hạ tầng công nghiệp hướng tập trung, hiệu quả, bền vững phục vụ tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp”; đồng chí Phạm Thị Ngọc Đào - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những kết quả, sự kiện nổi bật kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.

Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trong tháng 12, đồng chí Lê Thị Kim Loan yêu cầu các cấp ủy đảng, báo cáo viên, tuyên truyền viên cần quan tâm tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm như: 59 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam (20/12/1960 - 20/12/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019); 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019); 61 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2019); đặc biệt các cấp, các ngành cần quan tâm tăng cường tuyên truyền các hoạt động mừng năm mới và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020; động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với chủ đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”; tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh; tuyên truyền sâu rộng Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

M.X

Gửi bình luận của bạn