Xây dựng Đề án thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện

Cập nhật ngày: 14/10/2019 15:14:14

ĐTO - Các cấp uỷ địa phương đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện Đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh đến năm 2021 bảo đảm yêu cầu, nhất là việc kiêm nhiệm các chức danh bước đầu có hiệu quả.


Đồng chí Đinh Văn Năm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng phát biểu về kết quả thực hiện Đề án 04 trên địa bàn huyện

Đến nay, đã thực hiện Trưởng Ban Dân vận cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở 12/12 đơn vị cấp huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo cấp uỷ đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ở 12/12 đơn vị cấp huyện. Thí điểm Trưởng Ban Tổ chức cấp uỷ huyện đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ ở 6/6 đơn vị chọn làm điểm của tỉnh.

Thí điểm thành lập cơ quan chung Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện ở 5 địa phương. Trong đó, TP.Cao Lãnh và huyện Tam Nông đã thực hiện. Các địa phương còn lại đang xây dựng Đề án thành lập trên cơ sở rút kinh nghiệm của TP.Cao Lãnh.

Đặc biệt, tỉnh đang xây dựng Đề án chọn 4 địa phương làm thí điểm thực hiện Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện và hợp nhất văn phòng cấp uỷ với văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn