Xây dựng thành phố Cao Lãnh văn minh, giàu đẹp

Cập nhật ngày: 15/07/2020 18:21:23

(Nội dung trao đổi giữa đồng chí Phan Văn Thương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh với phóng viên Báo Đồng Tháp).


Bí thư Thành ủy Cao Lãnh Phan Văn Thương

Phóng viên (P.V): Xin đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết những kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ TP.Cao Lãnh?

Đồng chí Phan Văn Thương: Trong 5 năm qua, TP.Cao Lãnh tập trung thực hiện rất nhiều công trình lớn, khối lượng công việc trên tất cả các mặt đều rất nhiều. Trong bộn bề công việc đó, đội ngũ cán bộ, công chức của TP.Cao Lãnh, từ thành phố đến cơ sở đã có sự trưởng thành vượt bậc, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu công tác, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Từ đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ VIII Đảng bộ thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là thành phố đạt đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới sớm hơn kế hoạch. Bộ mặt đô thị và mức sống của Nhân dân có sự thay đổi, tăng lên rõ nét. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá, thương mại - dịch vụ tăng nhanh, thu ngân sách nhiều năm vượt kế hoạch, sản xuất nông nghiệp dần chuyển sang tư duy nông nghiệp đô thị.

Bên cạnh đó, chất lượng, quy mô tổ chức các sự kiện, lễ hội được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở được nâng lên; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chuyển biến tích cực.

P.V: Kết thúc nhiệm kỳ qua, đồng chí có thể chia sẻ một số kinh nghiệm rút ra trong thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ thành phố?

Đồng chí Phan Văn Thương: Từ thực tiễn những năm qua, Đảng bộ thành phố đã rút ra một số kinh nghiệm. Trong đó, về lãnh đạo, điều hành phải luôn bám sát quy chế làm việc, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng để đề ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch phù hợp, có trọng tâm, sát thực tiễn; khi thực hiện phải có kiểm tra, giám sát, uốn nắn thường xuyên, kịp thời. Trong phát triển kinh tế - xã hội phải tổ chức vận hành tốt quy hoạch định hướng chiến lược; chú trọng đầu tư hoàn thiện các hạ tầng giao thông, kỹ thuật, kinh tế và đào tạo nguồn nhân lực; quan tâm đồng hành cùng doanh nghiệp, thực hiện tốt các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển.

Đặc biệt là sự đoàn kết, đồng lòng, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là cấp ủy các cấp. Phải công khai, minh bạch, phát huy dân chủ trong Nhân dân, phải sát dân, nghe dân, tin vào Nhân dân; kiên trì tuyên truyền, giải thích, tạo sự tin tưởng, đồng thuận của Nhân dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần, thái độ, trách nhiệm với công việc và với Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

P.V: Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Thành ủy có thể cho biết Đảng bộ TP.Cao Lãnh đề ra những mục tiêu gì cho nhiệm kỳ tới?

Đồng chí Phan Văn Thương: Mục tiêu tổng quát của Đảng bộ TP.Cao Lãnh trong nhiệm kỳ tới là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp. Đồng thời tập trung phát triển kinh tế nhanh - bền vững; huy động các nguồn lực để mở rộng không gian đô thị, kêu gọi đầu tư, phát triển thành phố thành trung tâm thương mại - dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến của tỉnh. Cùng với đó là tăng cường liên kết trong sản xuất nông nghiệp đô thị gắn với du lịch cộng đồng; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Đồng thời giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

P.V: Để thực hiện đạt những mục tiêu trên, Đảng bộ TP.Cao Lãnh đề ra nhiệm vụ đột phá gì cho nhiệm kỳ tới?

Đồng chí Phan Văn Thương: Đảng bộ thành phố đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới, qua đó, thành phố xác định 3 nhiệm vụ đột phá. Một là, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hài hòa theo quy hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt và huy động nội lực kết hợp tăng cường kêu gọi đầu tư phát triển không gian đô thị, phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch. Hai là, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp thành phố theo hướng nông nghiệp đô thị, trong đó chú trọng phát triển ngành hàng hoa kiểng, cây ăn trái, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích ở khu vực nông thôn. Ba là, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, cống hiến với khát vọng phát triển thành phố văn minh - giàu đẹp.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

THANH TRÚC (Thực hiện)

Gửi bình luận của bạn