Tạo đột phá, thay đổi hình ảnh du lịch Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 13/02/2019 06:16:53


Khách tham quan làng hoa Sa Đéc

ĐTO - Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo bước đột phá, thay đổi mạnh mẽ diện mạo, hình ảnh du lịch Đồng Tháp nói riêng và địa phương nói chung, làm tiền đề và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nội dung thực hiện đề án của Chính phủ về “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Tỉnh đề ra các giải pháp khai thác tốt lợi thế về sản phẩm đặc trưng, thị trường khách nội địa và quốc tế, các nguồn lực xã hội, hệ thống quản lý ngành, nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, quảng bá hình ảnh địa phương, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của vùng Đất Sen hồng.

Du lịch Đồng Tháp phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, nâng cao hình ảnh địa phương, khẳng định được thương hiệu du lịch. Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh thu hút 4,5 triệu lượt khách tham quan, du lịch, trong đó 130.000 lượt khách du lịch quốc tế, tăng trưởng bình quân 5%/năm/tổng lượt khách; tổng thu du lịch đạt 1.300 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 7%/năm...

TN

Gửi bình luận của bạn